Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 1

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 1

Dr. Zeynep Gülşah Çapan Title: Eurocentrism, International Relations, and Decolonising Knowledge (Part 1) Başlık: Avrupamerkezcilik, Uluslararası İlişkiler ve Bilginin Dekolonizasyonu (Bölüm 1) Date/Tarih: 26 Nov/Kasım 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 2

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 2

Dr. Zeynep Gülşah Çapan Title: Eurocentrism, International Relations, and Decolonising Knowledge (Part 2) Başlık: Avrupamerkezcilik, Uluslararası İlişkiler ve Bilginin Dekolonizasyonu (Bölüm 2) Date/Tarih: 26 Nov/Kasım 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 3

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 3

Dr. Zeynep Gülşah Çapan Title: Eurocentrism, International Relations, and Decolonising Knowledge (Part 3) Başlık: Avrupamerkezcilik, Uluslararası İlişkiler ve Bilginin Dekolonizasyonu (Bölüm 3) Date/Tarih: 26 Nov/Kasım 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...