Mühdan Sağlam One Part/Tek Bölüm

Mühdan Sağlam One Part/Tek Bölüm

Dr. Mühdan Sağlam  Title: Russia, Ukraine, and Turkish Foreign Policy (One Part) Başlık: Rusya, Ukrayna ve Türk Dış Politikası (Tek Bölüm) Date: 14 Feb/Şubat 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Baskın Oran, Türk Dış Politikası 1-2- 3 Vol., İletişim Press,...
Başak Alpan Part/Bölüm 3

Başak Alpan Part/Bölüm 3

Assoc. Prof. Başak Alpan  Title: Past and Current Issues in Turkey’s EU Accession: What Holds for the Future? (Part 3) Başlık: Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinin Dünü, Bugünü, Yarını (Bölüm 3) Date/Tarih: 14 Dec/Ara 2021 Recommended Readings / Önerilen...
Başak Alpan Part/Bölüm 2

Başak Alpan Part/Bölüm 2

Assoc. Prof. Başak Alpan  Title: Past and Current Issues in Turkey’s EU Accession: What Holds for the Future? (Part 2) Başlık: Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinin Dünü, Bugünü, Yarını (Bölüm 2) Date/Tarih: 14 Dec/Ara 2021 Recommended Readings / Önerilen...
Başak Alpan Part/Bölüm 1

Başak Alpan Part/Bölüm 1

Assoc. Prof. Başak Alpan  Title: Past and Current Issues in Turkey’s EU Accession: What Holds for the Future? (Part 1) Başlık: Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinin Dünü, Bugünü, Yarını (Bölüm 1) Date/Tarih: 14 Dec/Ara 2021 Recommended Readings / Önerilen...
Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 1

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 1

Dr. Zeynep Gülşah Çapan Title: Eurocentrism, International Relations, and Decolonising Knowledge (Part 1) Başlık: Avrupamerkezcilik, Uluslararası İlişkiler ve Bilginin Dekolonizasyonu (Bölüm 1) Date/Tarih: 26 Nov/Kasım 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...