Towards Critical Voices, New Perspectives 2.0

Eleştirel Sesler ve Yeni Perspektiflere Doğru… 2.0

We began the Turkey Beyond Borders project in March 2020 by pointing out the severe restrictions and violations of academic freedoms in Turkey since 2015, which was reported by several international organisations such as the European Universities Association (EUA), Human Rights Watch (HRW), and Amnesty International. Nevertheless, academic violations in Turkey continue in full force. Varieties of Democracy (V-Dem) dataset’s Academic Freedom Index in 2020 listed Turkey in the E category, along with countries including China, Egypt, Saudi Arabia, and South Sudan.

A closer look at the historical changes in the academic freedom index in Turkey shows a sharp decline in freedom of academic and cultural expression, research and teaching, academic exchange and dissemination, institutional autonomy, and campus integrity. Turkey Beyond Borders: Critical Voices, New Perspectives 2.0 aims to continue to act as a platform for scholars to freely share their knowledge and expertise on topics, including civil-military relations, gender politics, environmental degradation, the Kurdish question, and the Alevi question among many others. 

The project is led by Dr. Pinar Dinc (Lund University & The Swedish Institute of International Affairs). We collaborate with the IPS Communication Foundation (Bianet). We also have a new advisory board composed of academics from/based in Turkey, Sweden, and the rest of Europe.

Sınırların Ötesinde Türkiye projesine, 2020 Mart’ında, Türkiye’de 2015 yılından beri artmakta olan ve Avrupa Üniversiteler Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü gibi pek çok uluslararası kuruluş tarafından da bildirilen akademik özgürlüklere yönelik ciddi kısıtlamalara ve ihlallere işaret ederek başlamıştık. Akademiye yönelik ihlaller tüm hızıyla devam ederken, Varieties of Democracy (V-Dem) veri setinin 2020 yılına ait Akademik Özgürlük Endeksi’nde Türkiye Çin, Mısır, Suudi Arabistan ve Güney Sudan gibi ülkelerle birlikte E kategorisinde yer alıyor. 

 

Türkiye’nin akademik özgürlük endeksindeki tarihsel değişimine daha yakından bakıldığında akademik ve kültürel ifade özgürlüğü, araştırma ve öğretim, akademik değişim ve işbirliği, kurumsal otonomi ve kampüs dokunulmazlığı gibi konularda sert bir düşüş yaşandığı göze çarpıyor.  Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler 2.0 akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu,  Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Projenin yürütücülüğünü Lund Üniversitesi ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden Pınar Dinç üstleniyor. İsveç Enstitüsü Creative Force fonu ve IPS İletişim Vakfı (Bianet) işbirliği ile sürdürdüğümüz projede aynı zamanda Türkiye, İsveç ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde çalışmaktan olan akademisyenlerden oluşan yeni bir danışma kurulumuz var.

 

 

Towards Critical Voices, New Perspectives…

Eleştirel Sesler ve Yeni Perspektiflere Doğru…

Over the past four years, there has been a severe restriction of academic freedoms in Turkey. Academics have been dismissed, imprisoned, suffered administrative penalties, and been forced to operate within an atmosphere of fear and uncertainty. This project aims to foster collaboration between academics in Sweden and scholars from Turkey whose academic freedoms are implicitly or explicitly curtailed and violated.

The project is composed of a seminar and vodcast series on selected themes and subjects. Seminars will take place at Lund University, and vodcasts will be openly accessible to the public through this website and other social media platforms.

The project is led by Dr. Pinar Dinc (Lund University), co-facilitated by Dr. Ömer Turan (İstanbul Bilgi University), and supported by an advisory board composed of academics from/based in Turkey, Sweden, and the rest of Europe.

Son dört yılda Türkiye’de akademik özgürlüklerin ciddi biçimde sınırlandırıldığına tanık olduk.Akademisyenler işlerinden atıldılar, cezaevlerine kondular, idari cezalarla karşılaştılar, bir korku ve belirsizlik ortamında çalışmak zorunda bırakıldılar. Bu proje İsveç’teki akademisyenler ile akademik özgürlükleri doğrudan ya da dolaylı biçimde sınırlandırılmış Türkiyeli akademisyenler arasındaki işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

 

Proje çeşitli temalar çerçevesinde seminer ve vodcast serilerinden oluşmakta. Seminerler Lund Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek, vodcast’ler ise bu web safyası ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden erişime açılacak.

Bu proje Dr. Pınar Dinç (Lund Üniversitesi) tarafından yönetiliyor; Dr. Ömer Turan (İstanbul Bilgi Üniversitesi) projede kolaylaştırıcı olarak yer alıyor ve ayrıca Türkiye, İsveç ve farklı Avrupa ülkelerinde çalışan akademisyenlerden oluşan danışma kurulu projeye destek veriyor. 

Vodcasts

Hayal Hanoğlu One Part/Tek Bölüm

Hayal Hanoğlu One Part/Tek Bölüm

Ayhan Işık One Part/Tek Bölüm

Ayhan Işık One Part/Tek Bölüm

Handan Çağlayan One Part/Tek Bölüm

Handan Çağlayan One Part/Tek Bölüm

Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Göze Orhon One Part/Tek Bölüm

Göze Orhon One Part/Tek Bölüm

Nisan Alıcı One Part/Tek Bölüm

Nisan Alıcı One Part/Tek Bölüm

Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Serhat Tutkal One Part/Tek Bölüm

Serhat Tutkal One Part/Tek Bölüm

Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Ulaş Bayraktar One Part/Tek Bölüm

Ulaş Bayraktar One Part/Tek Bölüm

Can Candan One Part/Tek Bölüm

Can Candan One Part/Tek Bölüm

Mehmet Baki Deniz One Part/Tek Bölüm

Mehmet Baki Deniz One Part/Tek Bölüm

Anıl Duman Part/Bölüm 2

Anıl Duman Part/Bölüm 2

Anıl Duman Part/Bölüm 1

Anıl Duman Part/Bölüm 1

Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Hanifi Barış Part/Bölüm 2

Hanifi Barış Part/Bölüm 2

Hanifi Barış Part/Bölüm 1

Hanifi Barış Part/Bölüm 1

Özgür Sevgi Göral Part/Bölüm 2

Özgür Sevgi Göral Part/Bölüm 2

Özgür Sevgi Göral Part/Bölüm 1

Özgür Sevgi Göral Part/Bölüm 1

Cuma Çiçek Part/Bölüm 3

Cuma Çiçek Part/Bölüm 3

Cuma Çiçek Part/Bölüm 2

Cuma Çiçek Part/Bölüm 2

Cuma Çiçek Part/Bölüm 1

Cuma Çiçek Part/Bölüm 1

Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 2

Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 2

Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 1

Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 1

Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Mühdan Sağlam One Part/Tek Bölüm

Mühdan Sağlam One Part/Tek Bölüm

Başak Alpan Part/Bölüm 3

Başak Alpan Part/Bölüm 3

Başak Alpan Part/Bölüm 2

Başak Alpan Part/Bölüm 2

Başak Alpan Part/Bölüm 1

Başak Alpan Part/Bölüm 1

Ümit Kurt Part/Bölüm 2

Ümit Kurt Part/Bölüm 2

Ümit Kurt Part/Bölüm 1

Ümit Kurt Part/Bölüm 1

Elif Sandal Önal Part/Bölüm 2

Elif Sandal Önal Part/Bölüm 2

Elif Sandal Önal Part/Bölüm 1

Elif Sandal Önal Part/Bölüm 1

Engin Sustam Part/Bölüm 2

Engin Sustam Part/Bölüm 2

Engin Sustam Part/Bölüm 1

Engin Sustam Part/Bölüm 1

İclal Ayşe Küçükkırca Part/Bölüm 1

İclal Ayşe Küçükkırca Part/Bölüm 1

İclal Ayşe Küçükkırca Part/Bölüm 2

İclal Ayşe Küçükkırca Part/Bölüm 2

Zafer Yılmaz Part/Bölüm 3

Zafer Yılmaz Part/Bölüm 3

Zafer Yılmaz Part/Bölüm 2

Zafer Yılmaz Part/Bölüm 2

Zafer Yılmaz Part/Bölüm 1

Zafer Yılmaz Part/Bölüm 1

Pınar Selek Tek Bölüm/One Part

Pınar Selek Tek Bölüm/One Part

Barış Alp Özden Part/Bölüm 2

Barış Alp Özden Part/Bölüm 2

Barış Alp Özden Part/Bölüm 1

Barış Alp Özden Part/Bölüm 1

Mehmet Ertan Part/Bölüm 2

Mehmet Ertan Part/Bölüm 2

Mehmet Ertan Part/Bölüm 1

Mehmet Ertan Part/Bölüm 1

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 2

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 2

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 1

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 1

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 2

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 2

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 3

Zeynep Gülşah Çapan Part/Bölüm 3

Aykut Çoban Part/Bölüm 2

Aykut Çoban Part/Bölüm 2

Aykut Çoban Part/Bölüm 1

Aykut Çoban Part/Bölüm 1

Nagehan Tokdoğan Part/Bölüm 2

Nagehan Tokdoğan Part/Bölüm 2

Nagehan Tokdoğan Part/Bölüm 1

Nagehan Tokdoğan Part/Bölüm 1

Serdar Tekin Part/Bölüm 2

Serdar Tekin Part/Bölüm 2

Serdar Tekin Part/Bölüm 1

Serdar Tekin Part/Bölüm 1

İsmet Akça Part/Bölüm 4

İsmet Akça Part/Bölüm 4

İsmet Akça Part/Bölüm 3

İsmet Akça Part/Bölüm 3

İsmet Akça Part/Bölüm 2

İsmet Akça Part/Bölüm 2

İsmet Akça Part/Bölüm 1

İsmet Akça Part/Bölüm 1

Ayşe Buğra Tek Bölüm/One Part

Ayşe Buğra Tek Bölüm/One Part

Sinan Birdal Part/Bölüm 4

Sinan Birdal Part/Bölüm 4

Sinan Birdal Part/Bölüm 3

Sinan Birdal Part/Bölüm 3

Sinan Birdal Part/Bölüm 2

Sinan Birdal Part/Bölüm 2

Sinan Birdal Part/Bölüm 1

Sinan Birdal Part/Bölüm 1

Elçin Aktoprak            Part/Bölüm 1

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 1

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 2

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 2

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 3

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 3

Barış Ünlü Part/Bölüm 1

Barış Ünlü Part/Bölüm 1

Barış Ünlü Part/Bölüm 2

Barış Ünlü Part/Bölüm 2

Contact Us

13 + 8 =