Dr. Kerem Öktem

 • Title: 100 years of Turkish supremacy: Minority policies in Republican Turkey (One Part)
 • Başlık: Türklerin yüzyıllık üstünlüğü: Cumhuriyet Türkiyesinde azınlık politikaları (Tek Bölüm)
 • Date: 15 Nov/Kasım 2023

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Alemdaroğlu, Ayça, and Fatma Müge Göçek, eds. Kurds in Dark Times: New Perspectives on Violence and Resistance in Turkey. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2023
 • Astourian, Stephan H., and Raymond H. Kévorkian, eds. Collective and State Violence in Turkey: The Construction of a National Identity from Empire to Nation-State. 1st ed. New York: Berghahn Books, 2020.
 • Dönmez, Yağmur. Türklük: Hüzünlü Bir Bağ Ulus-Devlet, Milliyetçilik, Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi. Istanbul: İletişim 2022.
 • Dündar, Fuat. Modern Türkiye’nin şifresi: İttihat ve Terakki’nin etnisite mühendisliği, 1913-1918. İstanbul: İletişim, 2008.
 • Ekmekçioğlu, Lerna. Recovering Armenia: The Limits of Belonging in Post-Genocide Turkey. Stanford, California: Stanford University Press, 2016.
 • Fisher-Onar, Nora, Susan C. Pearce, and E. Fuat Keyman, eds. Istanbul: Living with Difference in a Global City. Rutgers University Press, 2018.
 • Göçek, Fatma Müge. Denial of Violence: Ottoman Past, Turkish Present and Collective Violence against the Armenians, 1789-2009. New York: Oxford University Press, 2016.
 • Güven, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005.
 • Hirschon, Renée, ed. Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey. New York: Berghahn Books, 2023 (2nd Edition).
 • Iğsız, Aslı, Humanism in Ruins: Entangled Legacies of the Greek-Turkish Population Exchange. Stanford, California: Stanford University Press, 2018.
 • Kaymak, Özgür. İstanbul’da Az(ınlık) Olmak: Gündelik Hayatta Rumlar, Yahudiler, Ermeniler. Istanbul: Libra, 2017.
 • Öktem, Kerem. ‘Ruling Ideologies in Modern Turkey’, in Güneş Murat Tezcür, ed. The Oxford Handbook of Turkish Politics. Oxford: Oxford University Press, 2020/
 • Örs, İlay Romain. Diaspora of the City: Stories of Cosmopolitanism from Istanbul and Athens. New York: Palgrave Macmillan, 2018.
 • Özer Albayrak, Elif Kevser, Remembering Apelasis: Before and After the 1964-65 Expulsion, URL: https://www.youtube.com/watch?v=vlBF2sqhtuU. Accessed 13 November 2023.
 • Rigas, Haris, ed. Üç Milliyetçiliğin Gölgesinde Kadim Bir Cemaat – Arapdilli Doğu Ortodoksları. Istanbul: Istos, 2018.
 • Saglam, Erol. “Tracing “Greek” Heritage: Anthropological Insights into Intangible Heritages, Collective Memory, and Identity on the Black Sea Littoral.” Journal of Modern Greek Studies, vol. 40 no. 2, 2022, p. 373-394. 
 • Ünlü, Barış. “The Turkishness Contract and the Formation of Turkishness”, In Alemdaroğlu, Ayça, and Fatma Müge Göçek, eds. Kurds in Dark Times: New Perspectives on Violence and Resistance in Turkey. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2023, p. 90-118.
 • Ünlü, Barış. Türklük Sözleşmesi. Oluşumu, İşleyişi ve Krizi. Ankara: Dipnot, 2018.

Contact Us

4 + 5 =