Hayal Hanoğlu One Part/Tek Bölüm

Hayal Hanoğlu One Part/Tek Bölüm

Dr. Hayal Hanoğlu Title: Migration, Alevis, and Alevism (One Part) Başlık: Göç, Aleviler ve Alevilik (Tek Bölüm) Date: 1 Nov/Kas 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akdemir, A. (2016b). Boundary-making and Alevi community in Britain. In T. Issa (Ed.), Alevis...
Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Dr. Kerem Öktem Title: 100 years of Turkish supremacy: Minority policies in Republican Turkey (One Part) Başlık: Türklerin yüzyıllık üstünlüğü: Cumhuriyet Türkiyesinde azınlık politikaları (Tek Bölüm) Date: 15 Nov/Kasım 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Prof. Nazan Maksudyan & Rober Koptaş Title: Survivors: Children and Women as Resisting Subjects of Genocide (One Part) Başlık: Sağkalanlar: Soykırımın Direnen Özneleri Olarak Çocuklar ve Kadınlar (Tek Bölüm) Date: 2 Nov/Kas 2023 Recommended Readings / Önerilen...
Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Prof. Umut Tümay Arslan  Title: Cinema, Memory, and Politics: The Screen of Turkishness and its Disrupted Settings (One Part) Başlık: Sinema, Hafıza ve Politika: Türklük Perdesi ve Bozulan Ayarları (Tek Bölüm) Date: 27 March/Mart 2023 Recommended Readings / Önerilen...
Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Dr. Aslı Zengin  Title: Lubunya Feminism a.k.a., Queer-Trans Feminism (One Part) Başlık: Lubunya Feminizm, başka bir deyişle, Kuir-Trans Feminizm (Tek Bölüm) Date: 2 Feb/Şubat 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Azizi, Beren. 2017. “Trans Çocuklar Özgür...