Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Dr. Bahar Şimşek  Title: Democracy and Image: Kurdish Cinema in Turkey (One Part) Başlık: Demokrasi ve İmge: Kürt Sinemasının Türkiye Hali (Tek Bölüm) Date: 4 March/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Abisel, Nilgün (2005), Türk Sineması Üzerine...
Ümit Kurt Part/Bölüm 2

Ümit Kurt Part/Bölüm 2

Dr. Ümit Kurt  Title: A Process from the Armenian “Trouble” to the Armenian Genocide (Part 2) Başlık: Ermeni “Gailesi”nden Ermeni Soykırımı’na Giden Süreç (Bölüm 2) Date/Tarih: 24 Jan/Ocak 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Ümit Kurt Part/Bölüm 1

Ümit Kurt Part/Bölüm 1

Dr. Ümit Kurt  Title: A Process from the Armenian “Trouble” to the Armenian Genocide (Part 1) Başlık: Ermeni “Gailesi”nden Ermeni Soykırımı’na Giden Süreç (Bölüm 1) Date/Tarih: 24 Jan/Ocak 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Elif Sandal Önal Part/Bölüm 2

Elif Sandal Önal Part/Bölüm 2

Dr. Elif Sandal Önal Title: Othering (Part 2) Başlık: Ötekileştirme (Bölüm 2) Date/Tarih: 1 Oct/Ekim 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Abrams, D., & Hogg, M. A. (1998). Prospects for research in group processes and intergroup relations. Group Processes...
Elif Sandal Önal Part/Bölüm 1

Elif Sandal Önal Part/Bölüm 1

Dr. Elif Sandal Önal Title: Othering (Part 1) Başlık: Ötekileştirme (Bölüm 1) Date/Tarih: 1 Oct/Ekim 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Abrams, D., & Hogg, M. A. (1998). Prospects for research in group processes and intergroup relations. Group Processes...