Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Dr. Kerem Öktem Title: 100 years of Turkish supremacy: Minority policies in Republican Turkey (One Part) Başlık: Türklerin yüzyıllık üstünlüğü: Cumhuriyet Türkiyesinde azınlık politikaları (Tek Bölüm) Date: 15 Nov/Kasım 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Prof. Nazan Maksudyan & Rober Koptaş Title: Survivors: Children and Women as Resisting Subjects of Genocide (One Part) Başlık: Sağkalanlar: Soykırımın Direnen Özneleri Olarak Çocuklar ve Kadınlar (Tek Bölüm) Date: 2 Nov/Kas 2023 Recommended Readings / Önerilen...
Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Prof. Umut Tümay Arslan  Title: Cinema, Memory, and Politics: The Screen of Turkishness and its Disrupted Settings (One Part) Başlık: Sinema, Hafıza ve Politika: Türklük Perdesi ve Bozulan Ayarları (Tek Bölüm) Date: 27 March/Mart 2023 Recommended Readings / Önerilen...
Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Dr. Aslı Zengin  Title: Lubunya Feminism a.k.a., Queer-Trans Feminism (One Part) Başlık: Lubunya Feminizm, başka bir deyişle, Kuir-Trans Feminizm (Tek Bölüm) Date: 2 Feb/Şubat 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Azizi, Beren. 2017. “Trans Çocuklar Özgür...
Can Candan One Part/Tek Bölüm

Can Candan One Part/Tek Bölüm

Dr. Can Candan Title: The 12 Year Journey of My Child Documentary (One Part) Başlık: Benim Çocuğum’un 12 Yıllık Yolculuğu (Tek Bölüm) Date: 19 Sept/Eylül 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Koçer, S. (2015). Belgesel filmler toplumsal dönüşüme etki...