Prof. Umut Tümay Arslan 

 • Title: Cinema, Memory, and Politics: The Screen of Turkishness and its Disrupted Settings (One Part)
 • Başlık: Sinema, Hafıza ve Politika: Türklük Perdesi ve Bozulan Ayarları (Tek Bölüm)
 • Date: 27 March/Mart 2023

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Abisel, Nilgün (1994): “1928-1938 Dönemi Türkiyesi’nde Sinema Üzerine Düşünceler”, Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara: İmge.
 • Ahıska, Meltem (2005): Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, İstanbul: Metis.
 • Akbal-Süalp, Tül (2010): “Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi I”, Yeni Film, sayı: 20, Haziran Eylül 2010, s. 35-41.
 • Aksoy, Asu Aksoy ve Kevin Robins (1999): “Derin Millet ve Türk Sinema Kültürü”. Toplum ve Bilim, sayı: 82, s. 180-197.
 • Arslan, Umut Tümay (2005): Bu Kabuslar Neden Cemil: Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk, İstanbul: Metis.
 • Arslan, Umut Tümay (2010): Mazi Kabrinin Hortlakları: Türklük, Melankoli ve Sinema, İstanbul: Metis.
 • Arslan, Umut Tümay (2015): “Türklük Ethosu ve Suçluluk Sorunu”, Azad Alik, 02.10.2015. https://azadalik.wordpress.com/2015/10/02/turkluk-ethosu-ve- sucluluk-sorunu-mesele-dergisinde-1915
 • Arslan, Umut Tümay (2020): Kat, Sinema ve Etik, İstanbul: Metis.
 • Astourian, Stephan ve Raymond Kevorkian (ed.) (2021): Collective and State Violence in Turkey: The Construction of a National Identity from Empire to Nation-State, New York, Oxford: Berghahn.
 • Atakav, Eylem (2013): Women and Turkish Cinema: Gender, Politics, Cultural Identity and Representation, Routledge Studies in Middle East Film and Media.
 • Balcı, Dilara (2013): Yeşilçam’da Öteki Olmak, İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Benjamin, Walter (1995): “Tarih Kavramı Üzerine” Nurdan Gürbilek (haz. ve çev.) Son Bakışta Aşk: Walter Benjamin’dan Seçme Yazılar içinde, İstanbul: Metis, s. 39-49.
 • Bozis, Yorgo ve Sula Bozis (2014): Paris’ten Pera’ya Sinema ve Rum Sinemacılar, İstanbul:YKY.
 • Buck-Morss, Susan (2004): Rüya Alemi ve Felaket: Doğuda ve Batıda Kitlesel Ütopyanın Tarihe Karışması, Tuncay Birkan (çev.), İstanbul: Metis.
 • Çakırlar, Cüneyt ve Özlem Güçlü (2013): “Gender, Family and Home(land) in Contemporary Turkish Cinema: A Comparative Analysis of Films by Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem and Ümit Ünal” Karima Laachir ve Saeed Talajooy ve (ed.) Resistance in Contemporary Middle Eastern Cultures: Literature, Cinema and Music içinde, London and New York: Routledge, s. 167-183.
 • Çam, Aydın ve İlke Şanlıer Yüksel (2020): “Türkiye Sinema Mekânları, Seyir ve Seyirci Araştırmaları Bibliyografyası: Yaklaşımlar, Kaynaklar ve Yöntemler”, TALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı: 36, s. 593-692.
 • Çeliktemel-Thomen, Özde (2013): “Prime Ministry Ottoman Archives: Inventory of Written Archival Sources for Ottoman Cinema History”, Tarih, sayı: 3, s.17-48.
 • Çeliktemel-Thomen, Özde (2015): “Halkevleri’nde Eğitici Sinema Repertuarı: Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Sinema, Eğitim, Propaganda”, Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, sayı: 6 (2), Güz 2015, s. 49-75.
 • Çeliktemel-Thomen, Özde (2015): “Osmanlı’dan Cumhuriyete Sinema Tarihi Dosyası”, Toplumsal Tarih, sayı:255, Mart 2015, s. 54-55.
 • Çili, Kenan Kruz (2022): “Ankara Nasıl Türkleşti? Türkiye’nin Başkentinde Gömülü Kozmopolit Mirası”, Avlaremoz, 27 Eylül 2022. https://www.avlaremoz.com/2022/09/27/ankara-nasil-turklesti-turkiyenin-baskentinde-gomulu-kozmopolit-mirasi/
 • Dönmez, Rasim Özgür ve Fazilet Ahu Özmen (ed.) (2013), Gendered identities: Criticizing patriarchy in Turkey, Lanham: Lexington.
 • Erdoğan, Nezih (2010): “The Spectator in the Making: Modernity and Cinema in Istanbul 1896–1928” D. Göktürk, L. Soysal, and İ. Türeli (der.) Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? İçinde, London: Routledge, s. 129–143. (Türkçesi, 2011, İstanbul: Metis).
 • Erdoğan, Nezih (2017): Sinemanın İstanbul’da İlk Yılları – Modernlik ve Seyir Maceraları, İstanbul: İletişim.
 • Erdoğan, Nezih (2020): “Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Sinema Üzerine Yapılmış Tarih ve Tarihyazımı Çalışmalarına İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi (1946-2000)”, TALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı: 36, 2020/2, s. 473-494.
 • Erksan, Metin (1991): “İlk Türk Filmi 1905’te”, Tempo, sayı: 16.
 • Güçlü, Özlem (2016): Female Silences, Turkey’s Crises: Gender, Nation and Past in the New Cinema of Turkey, Cambridge Scholars Publishing.
 • Karadoğan, Ali ve Semire Ruken Öztürk (2022): Sansür Karar Defterleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi: 1932-1988 Üç Cilt, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü.
 • Kaya Mutlu, Dilek (2007): “Ayastefanos’taki Rus abidesi: Kim yıktı? Kim çekti? Kim ‘yazdı’?” Deniz Bayrakdar (der.) Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 6 içinde, İstanbul: Bağlam, s. 17–29.
 • Kaya, Dilek (2014): “Kırık Bir İlk Hikâyesi: Türk Sineması’nın 100. Yılına Dair”, sinecine, sayı: 5(2), s.113-120.
 • Kaya, Dilek 2019): “Remembering The First Movie Theaters and Early Cinema Exhibition in Quay, Smyrna, Turkey” Daniel Biltereyst, Richard Maltby, Philippe Meers (ed.) The Routledge Companion To New Cinema History içinde, s. 244-253.
 • Kezer, Zeynep (2012): “Of Forgotten People and Forgotten Places: Nation-Building and the Dismantling of Ankara’s Non-Muslim Landscapes” D. Fairchild Ruggles (ed.) On Location Heritage Cities and Sites içinde, Springer, s. 169–191.
 • Koçer, Suncem (2014): Kurdish Cinema As a Transnational Discourse Genre: Cinematic Visibility, Cultural Resilience, Political Agency, Cambridge University Press.
 • Köksal, Özlem (2016): Aesthetics of Displacement: Turkey and its Minorities on Screen. London: Bloomsbury Academic.
 • Köse, Hüseyin ve Özgür İpek (haz.) (2016): Gözdeki Kıymık: Yeni Türkiye Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri, İstanbul: Metis.
 • Maksudyan, Nazan (2005): Türklüğü Ölçmek: Bilimkurgusal Antropoloji Irkçılık ve Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Çehresi: 1925-1939, İstanbul: Metis.
 • Özen, Saadet (2012): “Balkanların İlk Sinemacıları mı? Manaki Biraderler”, Toplumsal Tarih, sayı: 219, s. 60-67.
 • Özuyar, Ali (2009): “Varlık Vergisi Mağduru Sinemacılar”, Kebikeç, sayı: 27, s. 291-306.
 • Paça Cengiz, Esin (2020): “Cinema Has Split the Girl’s Soul Into Pieces: Scrutinizing Representations of Women in Films From Turkey”, International Journal of Communication, sayı: 14, s. 5482–5498.
 • Polatel, Mehmet (2015): “Bir Toplum Mühendisi: Şükrü Kaya”, Agos, 27 Mart 2015. https://www.agos.com.tr/tr/yazi/11045/bir-toplum-muhendisi-sukru-kaya
 • Silverman, Kaja (2006): Görünür Dünyanın Eşiği, çev. Aylin Onacak, İstanbul: Ayrıntı.
 • Suciyan, Talin (2015):  “Dört nesil: Kurtarılamayan son”, Toplum ve Bilim, sayı: 132, s. 133. 
 • Suner, Asuman (2006): Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, Metis, İstanbul.
 • Şen, Sebahattin (2019): Gemideki Hayalet: Türk Sinemasında Kürtlüğün ve Türklüğün Kuruluşu, İstanbul: Metis.
 • Ünlü, Barış (2018), Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, Ankara: Dipnot.
 • Üstel, Füsun (2004): “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyetten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, İstanbul: İletişim.
 • Yeğen, Mesut (2002): “Yurttaşlık ve Türklük”, Toplum ve Bilim, sayı: 93, s. 200-217.
 • Yıldız, Pınar (2021): Kayıp Hafızanın İzinde: Geçmişle Yüzleşme, Yas ve İnkâr, İstanbul: Metis.
 • Zenbilci, İlkgül Kaya (2019): “Ankara’da Osmanlı Dönemi’nden Bir Yerleşim: Büyük İstanos”, V. International Congress On Social and Educational Sciences 2019 Proceedings Book, s. 328-365.

Contact Us

10 + 12 =