Handan Çağlayan One Part/Tek Bölüm

Handan Çağlayan One Part/Tek Bölüm

Dr. Handan Çağlayan Title: An Intersectional Trade Union Experience: Women of KESK (One Part) Başlık: Kesişimsel bir Sendikal Mücadele Deneyimi: KESK’li Kadınlar (Tek Bölüm) Date: 10 Dec/Ara 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akkent, Meral.“Kadın,...
Göze Orhon One Part/Tek Bölüm

Göze Orhon One Part/Tek Bölüm

Dr. Göze Orhon Title: The Politics of Memory and the Struggle for Memory in Turkey (One Part) Başlık: Türkiye’de Bellek Politikaları ve Bellek Mücadelesi (Tek Bölüm) Date: 01 Nov/Kasım 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Sezer, D. ve Gönlügür, E....
Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Dr. Çiğdem Çıdam  Title: Remembering Gezi Ten Years on: Resistance, Memory, and the Possibility of Future Struggles (One Part) Başlık: On Yıl Sonra Gezi’yi Hatırlamak: Direniş, Hafıza ve Gelecek Mücadelelerin İmkânı (Tek Bölüm) Date: 30 Sept/Eylül 2023...
Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Dr. Aslı Zengin  Title: Lubunya Feminism a.k.a., Queer-Trans Feminism (One Part) Başlık: Lubunya Feminizm, başka bir deyişle, Kuir-Trans Feminizm (Tek Bölüm) Date: 2 Feb/Şubat 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Azizi, Beren. 2017. “Trans Çocuklar Özgür...
Anıl Duman Part/Bölüm 2

Anıl Duman Part/Bölüm 2

Dr. Anıl Duman Title: Precarious Employment and Female Labour (Part 2) Başlık: Güvencesiz İstihdam ve Kadın Emeği (Bölüm 2) Date/Tarih: 24 Apr/Nisan 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Aleksynska, M. (2018) “Temporary employment, work quality, and job...