Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Aslı Zengin One Part/Tek Bölüm

Dr. Aslı Zengin  Title: Lubunya Feminism a.k.a., Queer-Trans Feminism (One Part) Başlık: Lubunya Feminizm, başka bir deyişle, Kuir-Trans Feminizm (Tek Bölüm) Date: 2 Feb/Şubat 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Azizi, Beren. 2017. “Trans Çocuklar Özgür...
Anıl Duman Part/Bölüm 2

Anıl Duman Part/Bölüm 2

Dr. Anıl Duman Title: Precarious Employment and Female Labour (Part 2) Başlık: Güvencesiz İstihdam ve Kadın Emeği (Bölüm 2) Date/Tarih: 24 Apr/Nisan 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Aleksynska, M. (2018) “Temporary employment, work quality, and job...
Anıl Duman Part/Bölüm 1

Anıl Duman Part/Bölüm 1

Dr. Anıl Duman  Title: Precarious Employment and Female Labour (Part 1) Başlık: Güvencesiz İstihdam ve Kadın Emeği (Bölüm 1) Date/Tarih: 24 Apr/Nisan 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Aleksynska, M. (2018) “Temporary employment, work quality, and job...
Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Dr. Hanifi Barış  Title: Democratic Re(in)novations in Kurdistan and Mexico: Council Democracy as Model of Autonomy (Part 3) Başlık: Kürdistan ve Meksika’da Demokratik Re(i)novasyonlar: Bir Özyönetim Modeli Olarak Konsey Demokrasisi (Bölüm 3) Date/Tarih: 20...
Hanifi Barış Part/Bölüm 1

Hanifi Barış Part/Bölüm 1

Dr. Hanifi Barış  Title: Democratic Re(in)novations in Kurdistan and Mexico: Council Democracy as Model of Autonomy (Part 1) Başlık: Kürdistan ve Meksika’da Demokratik Re(i)novasyonlar: Bir Özyönetim Modeli Olarak Konsey Demokrasisi (Bölüm 1) Date/Tarih: 20...