Dr. Handan Çağlayan

 • Title: An Intersectional Trade Union Experience: Women of KESK (One Part)
 • Başlık: Kesişimsel bir Sendikal Mücadele Deneyimi: KESK’li Kadınlar (Tek Bölüm)
 • Date: 10 Dec/Ara 2023

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Akkent, Meral.“Kadın, Müze ve Feminist Pedagoji.” Feminist Tahayyül 2 (1), 2021, ss: 14867.
 • Akyazılı, M. Erşat, Kamu Emekçileri Sendikalaşma Süreci (1985-2000), Ankara: NotaBene, 2016.
 • Çağlayan, Handan, “Kurdish Women in Turkey’s Labor Movements: From the 1980s Onward”, in Shahrazad  Mojab (ed)Kurdish Women Through History, Cultur and Resistance, Mazda (fortcoming in 2023).
 • Çağlayan, Handan, “KESK’li Kadınlar”, Toplumsal Tarih, sayı: 351, Mart, 2023, ss: 26-29.
 • Çağlayan, Handan.“Kadın İşçilerin Sendikal ve Demoktarik Katılımı.” Türkiye’de Sendikacılık Hareketinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, edited by Alparslan Işıklı, 307–345. Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları, 1994.
 • Çelik, Aziz. “Bahar Eylemleri 1989.” Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, vol. 1: 103–104. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996.
 • Doğan, Mustafa G., “When Neoliberalism Confronts the Moral Economy of Workers: The Final Spring of Turkish Labor Unions.” International Journal of Turkish Studies 11. 2020. https://doi.org/10.4000/ejts.4321.
 • Eğitim Sen, Eğitim Sen Sorgulamak ve Değiştirmek için 1. Kadın Kurultayı/ 1. Kadın Kurultayına Giderken, Eğitim Sen,  2004.
 • Eğitim Sen, Eğitim Sen II. Kadın Kurultayı “Özgürlüğümüz için Örgütleniyoruz”, Ankara: Eğitim Sen yayınları, 2011.
 • Gülmez, Mesut. Memurlar ve Sendikal Haklar. Ankara: İmge Yayınevi, 1990.
 • Işıklı, Alpaslan. Sendikacılık ve Siyaset. İstanbul: Birikim Yayınları, 1979.
 • Kosova, Zehra. Ben İşçiyim. İstanbul: İletişim, 1996.
 • Küçükkırca, İclal Ayşe. İttifak, Dayanışma ve Çelişki Kavramları Işığında Türkiye Kadın/Feminist Hareketler. İstanbul: DİSA, 2018.
 • Saygılıgil, Feryal. Serbest Bölgede Kadın Olmak Bir Kadın Grevi. İstanbul: Güldünya yayınları, 2018.
 • KESK, KESK 1. KADIN KURULTAYI Bildiriler Kitabı, Ankara: KESK yayınları, 1998.
 • Toksöz, Gülay. Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu. Ankara: ILO Çalışma Ofisi-Ankara yayını, 2007.
 • Toksöz, Gülay, and Handan Çağlayan. 2020. “Feminizm ve Kadın Hareketi Sendikaları Etkiledi.” Kadın İşçi. 22 December. https://www.kadinisci.org/orgutlenme-sendika/feminizm-ve-kadin-hareketi-sendikalari-etkiledi/.
 • Toksöz, Gülay ve Seyhan Erdoğdu, Sendikacı Kadın Kimliği, Ankara: İmge, 1998.
 • Tüm Maliye Sen, Vardık, Varız, Var olacağız, Tüm Maliye Çalışanları Sendikası 1. Kadın Kurultayı, İstanbul: Tüm Maliye Sen Yayın organı Özel Sayısı: 14, 1998.
 • Urhan, Betül. Kadınsız Sendikalar Sendikasız Kadınlar, İstanbul: Kadın Dayanışma Vakfı-KADAV, 2017.
 • Ülgen, Veysi, Onurlu Bir Gelecek İçin KESK, İstanbul: El yayınları, 2017.
 • Üzüm, Turgut, KESK Tarihi, İstanbul: Kalkedon, 2011.

İnternet kaynakları:

Contact Us

8 + 4 =