Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Dr. Yener Bayramoğlu Title: Bogazici University Protests and LGBTI+ (Part 3) Başlık: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri ve LGBTİ+ (Bölüm 3) Date/Tarih: 10 Feb/Şub 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve Kosofsky...
Serdar Tekin Part/Bölüm 2

Serdar Tekin Part/Bölüm 2

Dr. Serdar Tekin  Title: The Dual State and Transformation of the Political Regime in Turkey (Part 2) Başlık: İkili Devlet ve Türkiye’de Siyasal Rejim Dönüşümü (Bölüm 2) Date/Tarih: 27 Sept/Eylül 2020  Recommended Readings / Önerilen Okumalar Ernst Fraenkel, The...
Serdar Tekin Part/Bölüm 1

Serdar Tekin Part/Bölüm 1

Dr. Serdar Tekin  Title: The Dual State and Transformation of the Political Regime in Turkey (Part 1) Başlık: İkili Devlet ve Türkiye’de Siyasal Rejim Dönüşümü (Bölüm 1) Date/Tarih: 27 Sept/Eylül 2020  Recommended Readings / Önerilen Okumalar Ernst Fraenkel, The...
İsmet Akça Part/Bölüm 4

İsmet Akça Part/Bölüm 4

Assoc. Prof. İsmet Akça Title: Understanding Civil-Military Relations in Turkey (Part 4) Başlık: Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkilerini Anlamak (Bölüm 4) Date/Tarih: 15 August/Ağustos 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akça, İsmet (2019)     “The...
İsmet Akça Part/Bölüm 3

İsmet Akça Part/Bölüm 3

Assoc. Prof. İsmet Akça Title: Understanding Civil-Military Relations in Turkey (Part 3) Başlık: Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkilerini Anlamak (Bölüm 3) Date/Tarih: 15 August/Ağustos 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akça, İsmet (2019)     “The...