Nisan Alıcı One Part/Tek Bölüm

Nisan Alıcı One Part/Tek Bölüm

Dr. Nisan Alıcı  Title: Using Transitional Justice in an Ongoing Conflict: What can we learn from Civil Society Actors in Turkey (One Part) Başlık: Devam Eden Çatışmada ‘Geçiş Dönemi Adaleti’ni Kullanmak: Türkiye’deki Sivil Toplum Aktörlerinden Neler...
Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Dr. Çiğdem Çıdam  Title: Remembering Gezi Ten Years on: Resistance, Memory, and the Possibility of Future Struggles (One Part) Başlık: On Yıl Sonra Gezi’yi Hatırlamak: Direniş, Hafıza ve Gelecek Mücadelelerin İmkânı (Tek Bölüm) Date: 30 Sept/Eylül 2023...
Ulaş Bayraktar One Part/Tek Bölüm

Ulaş Bayraktar One Part/Tek Bölüm

Dr. Ulaş Bayraktar Title: The Politics of the Commons in the Age of Compost (One Part) Başlık: Kompost Çağında Müşterekler Siyaseti (Tek Bölüm) Date: 4 Dec/Ara 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Bayraktar, Ulaş (2020), “Kentte Müşterekler Siyaseti”,...
Mehmet Baki Deniz One Part/Tek Bölüm

Mehmet Baki Deniz One Part/Tek Bölüm

Dr. Mehmet Baki Deniz Title: Who Rules Turkey? The Power of the Capital and the Rise of Authoritarian Populism (One Part) Başlık: Türkiye’yi Kim Yönetiyor? Sermayenin İktidarı ve Otoriter Popülizmin Yükselişi (Tek Bölüm) Date: 22 Aug/Ağu 2022 Recommended...
Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Dr. Hanifi Barış  Title: Democratic Re(in)novations in Kurdistan and Mexico: Council Democracy as Model of Autonomy (Part 3) Başlık: Kürdistan ve Meksika’da Demokratik Re(i)novasyonlar: Bir Özyönetim Modeli Olarak Konsey Demokrasisi (Bölüm 3) Date/Tarih: 20...