Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 2

Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 2

Dr. Lülüfer Körükmez Title: Human Rights Advocacy in Turkey (Part 2) Başlık: Türkiye’de İnsan Hakları Savunusu (Bölüm 2) Date/Tarih: 13 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Babül, E. M. (2020). Radical once more: the contentious politics of...
Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 1

Lülüfer Körükmez Part/Bölüm 1

Dr. Lülüfer Körükmez Title: Human Rights Advocacy in Turkey (Part 1) Başlık: Türkiye’de İnsan Hakları Savunusu (Bölüm 1) Date/Tarih: 13 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Babül, E. M. (2020). Radical once more: the contentious politics of...
Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Dr. Bilge Yabancı Title: Transformation of Civil Society Under Autocratic Pressure (Part 2) Başlık: Otoriter Baskı Altında Sivil Toplumun Dönüşümü (Bölüm 2) Date/Tarih: 2 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Armony, Ariel C. 2004. The Dubious Link:...
Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Dr. Bilge Yabancı Title: Transformation of Civil Society Under Autocratic Pressure (Part 1) Başlık: Otoriter Baskı Altında Sivil Toplumun Dönüşümü (Bölüm 1) Date/Tarih: 2 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Bermeo, Nancy. 2016. “On Democratic...
Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Dr. Bahar Şimşek  Title: Democracy and Image: Kurdish Cinema in Turkey (One Part) Başlık: Demokrasi ve İmge: Kürt Sinemasının Türkiye Hali (Tek Bölüm) Date: 4 March/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Abisel, Nilgün (2005), Türk Sineması Üzerine...