Barış Alp Özden Part/Bölüm 2

Barış Alp Özden Part/Bölüm 2

Dr. Barış Alp Özden Title: The Rise and Demise of Neoliberal Populism in Turkey (Part 2) Başlık: Türkiye’de Neoliberal Popülizmin Yükselişi ve Düşüşü (Bölüm 2) Date/Tarih: 14 Apr/Nisan 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akbulut, Bengi and Fikret...
Barış Alp Özden Part/Bölüm 1

Barış Alp Özden Part/Bölüm 1

Dr. Barış Alp Özden Title: The Rise and Demise of Neoliberal Populism in Turkey (Part 1) Başlık: Türkiye’de Neoliberal Popülizmin Yükselişi ve Düşüşü (Bölüm 1) Date/Tarih: 14 Apr/Nisan 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akbulut, Bengi and Fikret...
Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Dr. Yener Bayramoğlu Title: Bogazici University Protests and LGBTI+ (Part 3) Başlık: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri ve LGBTİ+ (Bölüm 3) Date/Tarih: 10 Feb/Şub 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve Kosofsky...
Serdar Tekin Part/Bölüm 2

Serdar Tekin Part/Bölüm 2

Dr. Serdar Tekin  Title: The Dual State and Transformation of the Political Regime in Turkey (Part 2) Başlık: İkili Devlet ve Türkiye’de Siyasal Rejim Dönüşümü (Bölüm 2) Date/Tarih: 27 Sept/Eylül 2020  Recommended Readings / Önerilen Okumalar Ernst Fraenkel, The...
Serdar Tekin Part/Bölüm 1

Serdar Tekin Part/Bölüm 1

Dr. Serdar Tekin  Title: The Dual State and Transformation of the Political Regime in Turkey (Part 1) Başlık: İkili Devlet ve Türkiye’de Siyasal Rejim Dönüşümü (Bölüm 1) Date/Tarih: 27 Sept/Eylül 2020  Recommended Readings / Önerilen Okumalar Ernst Fraenkel, The...