Dr. Bahar Şimşek 

 • Title: Democracy and Image: Kurdish Cinema in Turkey (One Part)
 • Başlık: Demokrasi ve İmge: Kürt Sinemasının Türkiye Hali (Tek Bölüm)
 • Date: 4 March/Mart 2022

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Abisel, Nilgün (2005), Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara: Phoenix.
 • Bruinessen, Martin van (2003). “Ehmedê Xanî’s Mem û Zîn and Its Role in the Emergence of Kurdish Nationalism”, Essays on the Origins of Kurdish Nationalism, Ed. Abbas Vali, pp. 58-105. Costa Mesa: Mazda Publishers Inc.
 • Diken, Bülent and Lausten, Carlsten B. (2008). Sociology Through the Projector. New York: Routledge.
 • Erder, Sema (2006), İstanbul’da Bir Kent Kondu: Ümraniye, İstanbul: İletişim.
 • Gürbilek, Nurdan (2004a), Kötü Çocuk Türk, İstanbul: Metis.
 • Hayward, Susan (2005). “Framing National Cinemas”, Ed. Mette Hjört and Scott, Cinema and Nation, Ed., pp. 88-102. London: Routledge.
 • Higson, Andrew (1989). “The Concept of National Cinema”, Screen, 30 (4): 36-47.
 • Koçer, Suncem (2014). “Kurdish Cinema as a Transnational Discourse Genre: Cinematic Visibility, Cultural Resilience, and Political Agency”, International Journal of Middle East Studies 46 (3): 473-488.
 • Koçer, Suncem and Can Candan (Eds) (2016). Kurdish Documentary Cinema in Turkey. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Özgüç, Agâh (2010), Türk Sinemasında İstanbul, İstanbul: Horizon.Saraçoğlu, Cenk (2011), Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler: İnkâr’dan “Tanıyarak Dışlama”ya, İstanbul: İletişim.
 • Rancière, Jacques (2010). Dissensus on Politics and Aesthetics, Ed. and trans. Steven Corcoran. London: Continuum.
 • Rancière, Jacques (2011). The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible, trans. Gabriel Rockhill, London: Continuum.
 • Suner, Asuman (2006), Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, İstanbul: Metis.
 • Yeğen, Mesut (2009), Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler,Istanbul: İletişim.

Contact Us

4 + 9 =