Hayal Hanoğlu One Part/Tek Bölüm

Hayal Hanoğlu One Part/Tek Bölüm

Dr. Hayal Hanoğlu Title: Migration, Alevis, and Alevism (One Part) Başlık: Göç, Aleviler ve Alevilik (Tek Bölüm) Date: 1 Nov/Kas 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akdemir, A. (2016b). Boundary-making and Alevi community in Britain. In T. Issa (Ed.), Alevis...
Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Kerem Öktem One Part/Tek Bölüm

Dr. Kerem Öktem Title: 100 years of Turkish supremacy: Minority policies in Republican Turkey (One Part) Başlık: Türklerin yüzyıllık üstünlüğü: Cumhuriyet Türkiyesinde azınlık politikaları (Tek Bölüm) Date: 15 Nov/Kasım 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Nazan Maksudyan & Rober Koptaş One Part/Tek Bölüm

Prof. Nazan Maksudyan & Rober Koptaş Title: Survivors: Children and Women as Resisting Subjects of Genocide (One Part) Başlık: Sağkalanlar: Soykırımın Direnen Özneleri Olarak Çocuklar ve Kadınlar (Tek Bölüm) Date: 2 Nov/Kas 2023 Recommended Readings / Önerilen...
Göze Orhon One Part/Tek Bölüm

Göze Orhon One Part/Tek Bölüm

Dr. Göze Orhon Title: The Politics of Memory and the Struggle for Memory in Turkey (One Part) Başlık: Türkiye’de Bellek Politikaları ve Bellek Mücadelesi (Tek Bölüm) Date: 01 Nov/Kasım 2023 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Sezer, D. ve Gönlügür, E....
Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Dr. Çiğdem Çıdam  Title: Remembering Gezi Ten Years on: Resistance, Memory, and the Possibility of Future Struggles (One Part) Başlık: On Yıl Sonra Gezi’yi Hatırlamak: Direniş, Hafıza ve Gelecek Mücadelelerin İmkânı (Tek Bölüm) Date: 30 Sept/Eylül 2023...