Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Çiğdem Çıdam One Part/Tek Bölüm

Dr. Çiğdem Çıdam  Title: Remembering Gezi Ten Years on: Resistance, Memory, and the Possibility of Future Struggles (One Part) Başlık: On Yıl Sonra Gezi’yi Hatırlamak: Direniş, Hafıza ve Gelecek Mücadelelerin İmkânı (Tek Bölüm) Date: 30 Sept/Eylül 2023...
Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Umut Tümay Arslan One Part/Tek Bölüm

Prof. Umut Tümay Arslan  Title: Cinema, Memory, and Politics: The Screen of Turkishness and its Disrupted Settings (One Part) Başlık: Sinema, Hafıza ve Politika: Türklük Perdesi ve Bozulan Ayarları (Tek Bölüm) Date: 27 March/Mart 2023 Recommended Readings / Önerilen...
Can Candan One Part/Tek Bölüm

Can Candan One Part/Tek Bölüm

Dr. Can Candan Title: The 12 Year Journey of My Child Documentary (One Part) Başlık: Benim Çocuğum’un 12 Yıllık Yolculuğu (Tek Bölüm) Date: 19 Sept/Eylül 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Koçer, S. (2015). Belgesel filmler toplumsal dönüşüme etki...
Anıl Duman Part/Bölüm 2

Anıl Duman Part/Bölüm 2

Dr. Anıl Duman Title: Precarious Employment and Female Labour (Part 2) Başlık: Güvencesiz İstihdam ve Kadın Emeği (Bölüm 2) Date/Tarih: 24 Apr/Nisan 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Aleksynska, M. (2018) “Temporary employment, work quality, and job...
Anıl Duman Part/Bölüm 1

Anıl Duman Part/Bölüm 1

Dr. Anıl Duman  Title: Precarious Employment and Female Labour (Part 1) Başlık: Güvencesiz İstihdam ve Kadın Emeği (Bölüm 1) Date/Tarih: 24 Apr/Nisan 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Aleksynska, M. (2018) “Temporary employment, work quality, and job...