Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Dr. Bilge Yabancı Title: Transformation of Civil Society Under Autocratic Pressure (Part 2) Başlık: Otoriter Baskı Altında Sivil Toplumun Dönüşümü (Bölüm 2) Date/Tarih: 2 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Armony, Ariel C. 2004. The Dubious Link:...
Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Dr. Bilge Yabancı Title: Transformation of Civil Society Under Autocratic Pressure (Part 1) Başlık: Otoriter Baskı Altında Sivil Toplumun Dönüşümü (Bölüm 1) Date/Tarih: 2 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Bermeo, Nancy. 2016. “On Democratic...
Engin Sustam Part/Bölüm 2

Engin Sustam Part/Bölüm 2

Dr. Engin Sustam Title: Forms of Resistance in the Kurdish Field: From the Arab Spring to Rojava (Part 1) Başlık: Kürt Alanında Direniş Biçimleri: Arap Baharı’ndan Rojava’ya (Bölüm 1) Date/Tarih: 3 Sep/Eyl 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Engin Sustam Part/Bölüm 1

Engin Sustam Part/Bölüm 1

Dr. Engin Sustam Title: Forms of Resistance in the Kurdish Field: From the Arab Spring to Rojava (Part 1) Başlık: Kürt Alanında Direniş Biçimleri: Arap Baharı’ndan Rojava’ya (Bölüm 1) Date/Tarih: 3 Sep/Eyl 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Pınar Selek Tek Bölüm/One Part

Pınar Selek Tek Bölüm/One Part

Dr. Pınar Selek  Title: What Do We Learn from the Feminist Movement in Turkey? (One Part) Başlık: Türkiye Feminist Hareketi Bize Ne Öğretiyor? (Tek Bölüm) Date: 23 Apr/Nisan 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Aynur Demirdirek,  Osmanlı Kadınlarının Hayat...