Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Dr. Yener Bayramoğlu Title: Queer Theory (Part 1) Başlık: Queer Kuram (Bölüm 1) Date/Tarih: 18 Jan/Ocak 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve Kosofsky Sedgwick “The Epistemology of the Closet” Evren...
Aykut Çoban Part/Bölüm 2

Aykut Çoban Part/Bölüm 2

Prof. Aykut Çoban Title: Understanding Ecological Destruction in Turkey through Gold Bullion (Part 2) Başlık: Türkiye’de Ekolojik Yıkımı Külçe Altınla Kavramak (Bölüm 2) Date/Tarih: 7 Dec/Ara 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Adaman, F., M. Arsel, B....
Aykut Çoban Part/Bölüm 1

Aykut Çoban Part/Bölüm 1

Prof. Aykut Çoban Title: Understanding Ecological Destruction in Turkey through Gold Bullion (Part 1) Başlık: Türkiye’de Ekolojik Yıkımı Külçe Altınla Kavramak (Bölüm 1) Date/Tarih: 7 Dec/Ara 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Adaman, F., M. Arsel, B....
Nagehan Tokdoğan Part/Bölüm 2

Nagehan Tokdoğan Part/Bölüm 2

Dr. Nagehan Tokdoğan  Title: Emotion, Symbol, Space: The AKP’s Never Ending Conquest of İstanbul (Part 2) Başlık: Duygu, Sembol, Mekan: AKP’nin İstanbul’u ve Bitmeyen Fetih (Bölüm 2) Date: 10 Oct/Ekim 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
İsmet Akça Part/Bölüm 4

İsmet Akça Part/Bölüm 4

Assoc. Prof. İsmet Akça Title: Understanding Civil-Military Relations in Turkey (Part 4) Başlık: Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkilerini Anlamak (Bölüm 4) Date/Tarih: 15 August/Ağustos 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akça, İsmet (2019)     “The...