Cuma Çiçek Part/Bölüm 3

Cuma Çiçek Part/Bölüm 3

Dr. Cuma Çiçek Title: The Kurdish Question and the Search for a Solution (Part 3) Başlık: Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları (Bölüm 3) Date/Tarih: 19 Feb/Şub 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Acar, Salih, Leyla Bilen Kazancık, Mustafa Caner Meydan ve...
Cuma Çiçek Part/Bölüm 2

Cuma Çiçek Part/Bölüm 2

Dr. Cuma Çiçek Title: The Kurdish Question and the Search for a Solution (Part 2) Başlık: Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları (Bölüm 2) Date/Tarih: 19 Feb/Şub 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Acar, Salih, Leyla Bilen Kazancık, Mustafa Caner Meydan ve...
Cuma Çiçek Part/Bölüm 1

Cuma Çiçek Part/Bölüm 1

Dr. Cuma Çiçek Title: The Kurdish Question and the Search for a Solution (Part 1) Başlık: Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları (Bölüm 1) Date/Tarih: 19 Feb/Şub 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Acar, Salih, Leyla Bilen Kazancık, Mustafa Caner Meydan ve...
Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Bilge Yabancı Part/Bölüm 2

Dr. Bilge Yabancı Title: Transformation of Civil Society Under Autocratic Pressure (Part 2) Başlık: Otoriter Baskı Altında Sivil Toplumun Dönüşümü (Bölüm 2) Date/Tarih: 2 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Armony, Ariel C. 2004. The Dubious Link:...
Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Bilge Yabancı Part/Bölüm 1

Dr. Bilge Yabancı Title: Transformation of Civil Society Under Autocratic Pressure (Part 1) Başlık: Otoriter Baskı Altında Sivil Toplumun Dönüşümü (Bölüm 1) Date/Tarih: 2 Mar/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Bermeo, Nancy. 2016. “On Democratic...