Engin Sustam Part/Bölüm 1

Engin Sustam Part/Bölüm 1

Dr. Engin Sustam Title: Forms of Resistance in the Kurdish Field: From the Arab Spring to Rojava (Part 1) Başlık: Kürt Alanında Direniş Biçimleri: Arap Baharı’ndan Rojava’ya (Bölüm 1) Date/Tarih: 3 Sep/Eyl 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...
Pınar Selek Tek Bölüm/One Part

Pınar Selek Tek Bölüm/One Part

Dr. Pınar Selek  Title: What Do We Learn from the Feminist Movement in Turkey? (One Part) Başlık: Türkiye Feminist Hareketi Bize Ne Öğretiyor? (Tek Bölüm) Date: 23 Apr/Nisan 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Aynur Demirdirek,  Osmanlı Kadınlarının Hayat...
Mehmet Ertan Part/Bölüm 2

Mehmet Ertan Part/Bölüm 2

Dr. Mehmet Ertan Title: The Alevi Movement in Turkey: Its Emergence, Agencies, and Demands (Part 2) Başlık: Türkiye’de Alevi Hareketi: Doğuşu, Aktörleri ve Talepleri (Bölüm 2) Date/Tarih: 4 Feb/Şubat 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Borovalı, Murat...
Mehmet Ertan Part/Bölüm 1

Mehmet Ertan Part/Bölüm 1

Dr. Mehmet Ertan Title: The Alevi Movement in Turkey: Its Emergence, Agencies, and Demands (Part 1) Başlık: Türkiye’de Alevi Hareketi: Doğuşu, Aktörleri ve Talepleri (Bölüm 1) Date/Tarih: 4 Feb/Şubat 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Borovalı, Murat...
Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Dr. Yener Bayramoğlu Title: Bogazici University Protests and LGBTI+ (Part 3) Başlık: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri ve LGBTİ+ (Bölüm 3) Date/Tarih: 10 Feb/Şub 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve Kosofsky...