Mehmet Ertan Part/Bölüm 1

Mehmet Ertan Part/Bölüm 1

Dr. Mehmet Ertan Title: The Alevi Movement in Turkey: Its Emergence, Agencies, and Demands (Part 1) Başlık: Türkiye’de Alevi Hareketi: Doğuşu, Aktörleri ve Talepleri (Bölüm 1) Date/Tarih: 4 Feb/Şubat 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Borovalı, Murat...
Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 3

Dr. Yener Bayramoğlu Title: Bogazici University Protests and LGBTI+ (Part 3) Başlık: Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri ve LGBTİ+ (Bölüm 3) Date/Tarih: 10 Feb/Şub 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve Kosofsky...
Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 2

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 2

Dr. Yener Bayramoğlu Title: LGBTI+ Movements in Turkey and the West (Part 2) Başlık: Batı’da ve Türkiye’de LGBTİ+ Hareketi (Bölüm 2) Date/Tarih: 18 Jan/Ocak 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve...
Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Dr. Yener Bayramoğlu Title: Queer Theory (Part 1) Başlık: Queer Kuram (Bölüm 1) Date/Tarih: 18 Jan/Ocak 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve Kosofsky Sedgwick “The Epistemology of the Closet” Evren...
Elçin Aktoprak            Part/Bölüm 1

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 1

Dr. Elçin Aktoprak  Title: Nationalism and Academic Freedoms (Part 1) Başlık: Milliyetçilik ve Akademik Özgürlükler (Bölüm 1) Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020  Recommended Readings / Önerilen Okumalar • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük, İnsan Hakları...