Cuma Çiçek Part/Bölüm 3

Cuma Çiçek Part/Bölüm 3

Dr. Cuma Çiçek Title: The Kurdish Question and the Search for a Solution (Part 3) Başlık: Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları (Bölüm 3) Date/Tarih: 19 Feb/Şub 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Acar, Salih, Leyla Bilen Kazancık, Mustafa Caner Meydan ve...
Cuma Çiçek Part/Bölüm 2

Cuma Çiçek Part/Bölüm 2

Dr. Cuma Çiçek Title: The Kurdish Question and the Search for a Solution (Part 2) Başlık: Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları (Bölüm 2) Date/Tarih: 19 Feb/Şub 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Acar, Salih, Leyla Bilen Kazancık, Mustafa Caner Meydan ve...
Cuma Çiçek Part/Bölüm 1

Cuma Çiçek Part/Bölüm 1

Dr. Cuma Çiçek Title: The Kurdish Question and the Search for a Solution (Part 1) Başlık: Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları (Bölüm 1) Date/Tarih: 19 Feb/Şub 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Acar, Salih, Leyla Bilen Kazancık, Mustafa Caner Meydan ve...
Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Bahar Şimşek One Part/Tek Bölüm

Dr. Bahar Şimşek  Title: Democracy and Image: Kurdish Cinema in Turkey (One Part) Başlık: Demokrasi ve İmge: Kürt Sinemasının Türkiye Hali (Tek Bölüm) Date: 4 March/Mart 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Abisel, Nilgün (2005), Türk Sineması Üzerine...
Ümit Kurt Part/Bölüm 2

Ümit Kurt Part/Bölüm 2

Dr. Ümit Kurt  Title: A Process from the Armenian “Trouble” to the Armenian Genocide (Part 2) Başlık: Ermeni “Gailesi”nden Ermeni Soykırımı’na Giden Süreç (Bölüm 2) Date/Tarih: 24 Jan/Ocak 2022 Recommended Readings / Önerilen Okumalar...