Dr. Can Candan

 • Title: The 12 Year Journey of My Child Documentary (One Part)
 • Başlık: Benim Çocuğum’un 12 Yıllık Yolculuğu (Tek Bölüm)
 • Date: 19 Sept/Eylül 2022

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Koçer, S. (2015). Belgesel filmler toplumsal dönüşüme etki edebilir mi? Koalisyon modeli ve Benim Çocuğum örneği [Documentary films and their social impact? An analysis of My Child through the coalition model]. Global Media Journal: Turkish Edition, 5(10), 208–226. 
 • Koçer, S. (2015). Social business in online financing: Crowdfunding narratives of independent documentary producers in Turkey. New Media & Society, 17(2), 231–248.
 • Koçer, S. & Candan, C. Benim Çocuğum @ Öteki Sinema IMC-TV 23.03.2013 (video link) https://www.academia.edu/14855752/Benim_%C3%87ocu%C4%9Fum_at_%C3%96teki_Sinema_IMC_TV_23_03_2013_video_link_
 • Candemir, D. M. (2016), “2000 Sonrası Türkiye Sinemasında Queer İmkanlar: Benim Çocuğum, Zenne ve Bizim Büyük Çaresizliğimiz Üzerine Bir Çözümleme”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • Özbal E, Deniz E. (2015) “Bütün Bebekler Heteroseksüel Doğmuyor” Benim Çocuğum belgeseli üzerine söyleşiler”, Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi,13(70), 227-249.
 • Kağnıcı, D. Y. (2015). ”Psikolojik Danışman Eğitiminde Cinsel Yönelim Olgusunun İrdelenmesiBenim Çocuğum Filmi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 83–95.
 • Çakırlar, C. (2017) Transnational Pride, Global Closets and Regional Formations of Screen Activism: Documentary LGBTQ Narratives from Turkey, Critical Arts, 31(2), 44-60.
 • “Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü?” https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/migrationfiles/haber-files/006252/000003153-konsept-ve-program.pdf

Contact Us

6 + 15 =