Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 2

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 2

Dr. Yener Bayramoğlu Title: LGBTI+ Movements in Turkey and the West (Part 2) Başlık: Batı’da ve Türkiye’de LGBTİ+ Hareketi (Bölüm 2) Date/Tarih: 18 Jan/Ocak 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve...
Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Yener Bayramoğlu Part/Bölüm 1

Dr. Yener Bayramoğlu Title: Queer Theory (Part 1) Başlık: Queer Kuram (Bölüm 1) Date/Tarih: 18 Jan/Ocak 2021 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Dagmar Herzog “Sex After Fascism” Eve Kosofsky Sedgwick “The Epistemology of the Closet” Evren...
Elçin Aktoprak            Part/Bölüm 1

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 1

Dr. Elçin Aktoprak  Title: Nationalism and Academic Freedoms (Part 1) Başlık: Milliyetçilik ve Akademik Özgürlükler (Bölüm 1) Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020  Recommended Readings / Önerilen Okumalar • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük, İnsan Hakları...
Elçin Aktoprak Part/Bölüm 2

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 2

Dr. Elçin Aktoprak  Title: Nationalism and Identity Building in the AKP Era (Part 2) Başlık: AKP Döneminde Milliyetçilik ve Ulusal Kimlik İnşası (Bölüm 2) Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak...
Elçin Aktoprak Part/Bölüm 3

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 3

Dr. Elçin Aktoprak  Title: The Kurdısh Question and Academic Freedoms in the AKP Era (Part 3) Başlık: AKP Döneminde Kürt Meselesi ve Akademik Özgürlükler (Bölüm 3) Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı...