Dr. Elçin Aktoprak 

  • Title: The Kurdısh Question and Academic Freedoms in the AKP Era (Part 3)
  • Başlık: AKP Döneminde Kürt Meselesi ve Akademik Özgürlükler (Bölüm 3)
  • Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020

  Recommended Readings / Önerilen Okumalar

  • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük, İnsan Hakları Okulu (The School of Human Rights), 2018, < https://insanhaklariokulu.org/bir-insan-hakki-olarak-akademik-ozgurluk/>

  • Ayşe Çavdar, “Dumrul’un öksüz ve yetimleri: Devlet kompleksi,” Birikim, Sayı, 371, Mart 2020, p. 89-99.

  • Ayşe Çavdar, “Dumrul’un öksüz ve yetimleri: Devlet kompleksi (II) – Oğuz/Mete destanları: Babayı öldürmek,” Birikim, Sayı 372, Nisan 2020, p. 43-63.

  • Bahar Başer, Samim Akgönül, A. Erdi Öztürk, “Academics for Peace” in Turkey: a case of criminalising dissent and critical thought via counterterrorism policy, Critical Studies on Terrorism, 10:2, 2017, p. 274-296.

  • Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, 2017, Dipnot.

  • Büke Koyuncu, “Benim Milletim…”: AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal Kimlik, 2014, İletişim.

  • Elçin Aktoprak, “ ‘Evrensellik’ten Kültürel Göreliliğe: AKP Dış Politikasında İnsan Hakları Söylemi,” Mülkiye Dergisi, 40 (1), 2016, s. 5-28.

  • Elçin Aktoprak, “AKP’nin Çözüm politikasında Dinin Rolü: Uzlaştırıcı Mı? Kurucu Mu?,” Toplum ve Bilim, Sayı: 130, Haziran 2014.

  • Elçin Aktoprak, “Between Authoritarianism and Peace: The Kurdish Opening in Turkey (2013–2015),” Democratic Representation in Plurinational States: The Kurds in Turkey, ed. Ephrahim Nimni & Elçin Aktoprak, Palgrave Macmillan, 2018, p. 137-138.

  • Elçin Aktoprak, “Bir ‘Kurucu Öteki’ Olarak Türkiye’de Gayrimüslimler,” İnsan Hakları Çalışma Metinleri, XVI, 2010.

  • Elçin Aktoprak, “Postkolonyal Bir “Dava” Olarak “Yeni Türkiye”nin Yeni Ulusu, SBF Dergisi, 71(1), 2016, s. 1- 32.

  • Elçin Aktoprak, “The Kurdish Opening and the Constitutional Reform: Is there any Progress?,” European Yearbook of Minority Issues, Vol 9, 2010, p. 643-667.

  • İnan Özdemir Taştan, Aydın Ördek, A Report on Academic Freedoms in Turkey in the Period of the State of Emergency, İnsan Hakları Okulu (The School of Human Rights), 2020, <https://insanhaklariokulu.org/a-report-on-academic-freedoms-in-turkey-in-the-period-of-the-state-of-emergency/#page-content>

  • Jenny White, Muslim Nationalism and the New Turks, 2014, Princeton University Press.

  • Nagehan Tokdoğan, Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsizm, 2018, İletişim.

  • Ozan Değer, Türkiye Akademisinde Bir Disiplin Olarak İnsan Hakları, İnsan Hakları Okulu (The School of Human Rights), 2018, <https://insanhaklariokulu.org/turkiye-akademisinde-bir-disiplin-olarak-insan-haklari/#page-content>

  • Rogers Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches”, Nations and Nationalism, 18 (1), 2012, p. 2-20.

  • TİHV Akademi, Üniversitenin Olağanüstü Hali: Akademik ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme, haz. Serdar Tekin, Türkiye İnsan Hakkı Vakfı Yayınları 126, Kasım 2019, <https://tihvakademi.org/wp-content/uploads/2020/02/universiteninolaganustuhaliy.pdf>

  • TİHV Akademi, Akademisyen İhraçları: Hak İhlalleri, Kayıplar ve Güçlenme Süreçleri, haz. Lülüfer Körükmez vd., Türkiye İnsan Hakkı Vakfı Yayınları 127, Kasım 2019, <https://tihvakademi.org/wp-content/uploads/2020/02/akademisyenihraclariy.pdf>

  • Ülkü Doğanay, Ozan Değer, Being a Human Rights Academic during the State of Emergency, İnsan Hakları Okulu (The School of Human Rights), 2020, <https://insanhaklariokulu.org/being-a-human-rights-academic-during-the-state-of-emergency/>

  http://biraradadernek.org/

  http://insanhaklariokulu.org/

  https://adakoop.org/egitim/

  https://barisicinakademisyenler.net/

  https://tihvakademi.org/

  https://www.kampussuzler.org/

  https://www.kulturhane.org/tr/

  http://izmirdayanismaakademisi.org/

  https://off-university.com/

  Contact Us

  2 + 12 =