Nisan Alıcı One Part/Tek Bölüm

Nisan Alıcı One Part/Tek Bölüm

Dr. Nisan Alıcı  Title: Using Transitional Justice in an Ongoing Conflict: What can we learn from Civil Society Actors in Turkey (One Part) Başlık: Devam Eden Çatışmada ‘Geçiş Dönemi Adaleti’ni Kullanmak: Türkiye’deki Sivil Toplum Aktörlerinden Neler...
Serhat Tutkal One Part/Tek Bölüm

Serhat Tutkal One Part/Tek Bölüm

Dr. Serhat Tutkal Title:  On Peace Processes and Non-Violent Conflict Resolution: Lessons for Turkey from the Colombian Peace Process (One Part) Başlık: Barış Süreçleri ve Şiddetsiz Çözüm Üzerine: Kolombiya Barış Sürecinden Türkiye’ye Dersler (Tek Bölüm) Date:...
Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Hanifi Barış Part/Bölüm 3

Dr. Hanifi Barış  Title: Democratic Re(in)novations in Kurdistan and Mexico: Council Democracy as Model of Autonomy (Part 3) Başlık: Kürdistan ve Meksika’da Demokratik Re(i)novasyonlar: Bir Özyönetim Modeli Olarak Konsey Demokrasisi (Bölüm 3) Date/Tarih: 20...
Hanifi Barış Part/Bölüm 2

Hanifi Barış Part/Bölüm 2

Dr. Hanifi Barış  Title: Democratic Re(in)novations in Kurdistan and Mexico: Council Democracy as Model of Autonomy (Part 2) Başlık: Kürdistan ve Meksika’da Demokratik Re(i)novasyonlar: Bir Özyönetim Modeli Olarak Konsey Demokrasisi (Bölüm 2) Date/Tarih: 20...
Hanifi Barış Part/Bölüm 1

Hanifi Barış Part/Bölüm 1

Dr. Hanifi Barış  Title: Democratic Re(in)novations in Kurdistan and Mexico: Council Democracy as Model of Autonomy (Part 1) Başlık: Kürdistan ve Meksika’da Demokratik Re(i)novasyonlar: Bir Özyönetim Modeli Olarak Konsey Demokrasisi (Bölüm 1) Date/Tarih: 20...