Elçin Aktoprak Part/Bölüm 2

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 2

Dr. Elçin Aktoprak  Title: Nationalism and Identity Building in the AKP Era (Part 2) Başlık: AKP Döneminde Milliyetçilik ve Ulusal Kimlik İnşası (Bölüm 2) Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak...
Elçin Aktoprak Part/Bölüm 3

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 3

Dr. Elçin Aktoprak  Title: The Kurdısh Question and Academic Freedoms in the AKP Era (Part 3) Başlık: AKP Döneminde Kürt Meselesi ve Akademik Özgürlükler (Bölüm 3) Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı...
Barış Ünlü Part/Bölüm 1

Barış Ünlü Part/Bölüm 1

Dr. Barış Ünlü Title: The Historical Formation of Turkishness (Part 1) Başlık: Türklüğün Tarihsel Oluşumu (Bölüm 1) Date: 24 April/Nisan.2020   Recommended Readings / Önerilen Okumalar Ahmed, Sara, Feminist bir Yaşam Sürmek, çev. Sümer Aydaş, (İstanbul: Sel...
Barış Ünlü Part/Bölüm 2

Barış Ünlü Part/Bölüm 2

Dr. Barış Ünlü   Title: The Historical Formation of Turkishness (Part 2) Başlık: Türklüğün Tarihsel Oluşumu (Bölüm 2) Date/Tarih: 24 April/Nisan2020   Recommended Readings / Önerilen Okumalar Ahmed, Sara, Feminist bir Yaşam Sürmek, çev. Sümer Aydaş, (İstanbul:...