Prof. Ayşe Buğra

  • Title: Basic Income (One Part)
  • Başlık: Vatandaşlık Geliri/Temel Gelir (Tek Bölüm)
  • Date: 7 May/Mayıs 2020

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

  • Ayşe Buğra – Çağlar Keyder (ed.), Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru, İletişim Yayınları, 2007.
  • Guy Standing, Temel Gelir, Tellekt Yayınevi, 2020. Philippe van Parijs, “Temel Gelir ve Sosyal Demokrasi”, 2016. https://www.politikyol.com/pazar-cevirisi-temel-gelir-ve-sosyal-demokrasi-philippe-van-parijs/
  • Eric Olin Wright, “Basic Income as a Socialist Project”, 2005. https://www.aacademica.org/erik.olin.wright/23.pdf
  • Guy Standing, Basic Income: And How We Can Make It Happen, Penguin Books, 2015.

Contact Us

7 + 5 =