Dr. Sinan Birdal 


  • Title: The Historical Sociology of the Pandemic (Part 2)
  • Başlık: Salgının Tarihsel Sosyolojisi (Bölüm 2)
  • Date/Tarih: 21 May/Mayıs 2020 

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

Contact Us

7 + 3 =