Dr. Barış Ünlü

  • Title: The Historical Formation of Turkishness (Part 1)
  • Başlık: Türklüğün Tarihsel Oluşumu (Bölüm 1)
  • Date: 24 April/Nisan.2020

 

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

Ahmed, Sara, Feminist bir Yaşam Sürmek, çev. Sümer Aydaş, (İstanbul: Sel Yayınları, 2018).

Arendt, Hannah, Sorumluluk ve Yargı, çev. Müge Serin, (İstanbul: Sel Yayınları, 2019).

Fanon, Frantz, Siyah Deri Beyaz Maske, çev. Cahit Koytak, (İstanbul: Versus Kitap, 2009).

Mills, Charles W., The Racial Contract, (Ithaca: Cornell University Press, 1997). [Türkçe çevirisi 2020 yılında yayımlanacak].

Pateman, Carole, Cinsel Sözleşme, çev. Zeynep Alpar, (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2017).

Singer, Peter, Hayvan Özgürleşmesi, çev. Hayrullah Doğan, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005).

    Contact Us

    12 + 13 =