Dr. Zafer Yılmaz

 • Title: The AKP’s New Turkish Islamism and Emotional Dynamics of Authoritarianism in Turkey (Part 1)
 • Başlık: AKP’nin Yeni Türk-İslamcılığı ve Türkiye’de Otoriterizmin Duygusal Dinamikleri (Bölüm 1)
 • Date/Tarih: 19 Apr/Nisan 2021

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Erdoğan, Necmi, and Tanıl Bora. “‘Biz, Anadolu’nun Bağrı Yanık Çocukları…’: Muhafazakar Popülizm.” In Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 5, Muhazafakarlık, edited by Tanıl Bora, and Murat Gültekingil, 632–644. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.
 • Çoban, Funda. “İslamcılığın Fikri Taşıyıcısı Olarak Türkiye Siyasi Hayatında Necip Fazıl.” Mülkiye Dergisi 39, no. 3 (2015): 59–87.
 • Cosar, Simten. “The Turkish Nationalism and Sunni Islam in the Construction of Political Party Identities.” In Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey, edited by Fuat Keyman, and Ayse Kadioglu, 162–196. Salt Lake City: University of Utah Press, 2011.
 • Parlak, Ismet, and Pinar Uz. “Mağdur/Mazlumdan Mağrur/Muktedire 30 Mart Seçimleri.” Düşünen Siyaset, no. 30, Birikimler 2 (2015): 69–106.
 • Scheler, Max. Resentment. Translated by Andrew Tallon. Milwaukee: Marquette University Press, 1994.
 • Şen, Mustafa. “Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice and Development Party.” Turkish Studies 11, no. 1 (2010): 59–84.
 • Singer, Sean R. “Erdoğan’s Muse: The School of Necip Fazıl Kısakürek.” World Affairs 176, no. 4 (2013): 81–88.
 • Tokdoğan, Nagehan. Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsisizm. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.
 • Tokdoğan, Nagehan. Reading politics through emotions: ontological ressentiment as the emotional basis of current politics in Turkey, Nations and Nationalism, Vol. 26, no. 2, (2021): 388-406.
 • Yilmaz, Zafer. The AKP and the spirit of the ‘new’ Turkey: imagined victim, reactionary mood, and resentful sovereign, Turkish Studies, 18:3 (2017): 482-513.
 • Yilmaz, Zafer. Yeni Türkiye’nin Ruhu: Hınç, Tahakküm ve Muhtaçlaştırma. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

Contact Us

12 + 12 =