Assoc. Prof. İsmet Akça

 • Title: Understanding Civil-Military Relations in Turkey (Part 3)
 • Başlık: Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkilerini Anlamak (Bölüm 3)
 • Date/Tarih: 15 August/Ağustos 2020

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Akça, İsmet (2019)     “The Restructuring of Civil-Military Relations During the AKP Period”, Confluences Méditerranée, 107 Hiver 2018-2019.
 • Akça, İsmet, Süreyya Algül, Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu, Barış Alp Özden (2018) Olağanlaşan OHAL: KHK’ların Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri, Heinrich Böll Stiftung Türkiye, http://www.olaganlasanohal.com/read.php?p=1&l=tr
 • Akça, İsmet (2017)     “12 Mart Askeri Müdahalesi: İthal İkameci Kapitalizm, Sınıf Dinamikleri ve Bürokratik-Otoriterizm”, Mehmet Ö. Alkan (Yay. Haz.), Osmanlı’dan Günümüze Darbeler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Akça, İsmet (2016)     “The Conglomerate of the Turkish Military (OYAK) and the Dynamics of Turkish Capitalism”, Zeinab Abul-Magd, Elke Grawert (eds.), Businessmen In Arms. How the Military and Other Armed Groups Profit in the MENA Region, Rowman & Littlefield, Lanham.
 • Akça, İsmet (2010) “Ordu, Devlet ve Sınıflar: 27 Mayıs 1960 Darbesi Örneği Üzerinden Alternatif Bir Okuma Denemesi”,  Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der.) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Akça, İsmet & Balta Paker, Evren (2010)      “Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi”, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (eds.), Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Akyaz, Doğan (2002) Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi. Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Balta Paker, Evren (2010) “Dış Tehditten İç Tehdide: Türkiye’de Doksanlarda Ulusal Güvenliğin Yeniden İnşası”, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der.), Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Akça, İsmet & Balta Paker, Evren (2013) “Beyond Military Tutelage? Turkish Military Politics and the AKP Government”, Debating Security in Turkey. Challenges and Changes in the Twenty-First Century, Ed. Ebru Canan Sokullu, London, Lexington Books.
 • Balta Paker, Evren & Akça, İsmet (2013), ‘Askerler, Köylüler ve Paramiliter Güçler: Türkiye’de Köy Koruculuğu Sistemi’, Toplum ve Bilim, No. 126.
 • Bayramoğlu, Ali (2004) “Asker ve Siyaset”,  Bir Zümre, Bir Parti. Türkiye’de Ordu, Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu (der.), Birikim Yayınları, İstanbul.
 • Cizre, Ümit (2004), “Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri: Kavramsal ve İlişkisel Bir Analiz”, Ahmet İnsel-Ali Bayramoğlu (der.), Bir Zümre, Bir Parti. Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul.
 • Cizre-Sakallıoğlu, Ümit (1993) AP-Ordu İlişkileri. Bir İkilemin Anatomisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Cizre, Ümit (2008), “The Justice and Development Party and the Military: Recreating the Past After Reforming it?”, Ümit Cizre (ed.), Secular and Islamic Politics in Turkey. The Making of the Justice and Development Party, London & New York: Routledge.
 • Esen, Berk, Gümüşçü, Şebnem (2017) “Turkey: How The Coup Failed”, Journal of Democracy, 28:1.
 • Jacoby, Tim (2005), “Semi-Authoritarian Incorporation and Autocratic Militarism in Turkey”, Development and Change, 36/4.
 • Kaya, Sümbül (2016) “Anatomie de l’armée en Turquie après la tentative du coup d’État du 15 Juillet 2016”, Mouvements, No. 90, pp. 23-24.
 • Özcan, Gencer (2010), “Türkiye’de Milli Güvenlik Kavramının Gelişimi”, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der.), Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Üskül, Zafer (1997), Siyaset ve Asker. Cumhuriyet Döneminde Sıkıyönetim Uygulamaları, İmge Kitabevi, Ankara.
 • “Otorite Bunalımı ve 12 Eylül Darbesi” (1988), Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt 6, İletişim Yay., ss. 2358-2416.

Contact Us

13 + 13 =