Dr. Sinan Birdal 


  • Title: The Historical Sociology of the Pandemic (Part 1)
  • Başlık: Salgının Tarihsel Sosyolojisi (Bölüm 1)
  • Date/Tarih: 21 May/Mayıs 2020 

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

Contact Us

1 + 6 =