Dr. Sinan Birdal


  • Title: The Historical Sociology of the Pandemic (Part 3)
  • Başlık: Salgının Tarihsel Sosyolojisi (Bölüm 3)
  • Date/Tarih: 21 May/Mayıs 2020 

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

Contact Us

2 + 13 =