Dr. Serdar Tekin 


  • Title: The Dual State and Transformation of the Political Regime in Turkey (Part 2)
  • Başlık: İkili Devlet ve Türkiye’de Siyasal Rejim Dönüşümü (Bölüm 2)
  • Date/Tarih: 27 Sept/Eylül 2020 

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

Contact Us

2 + 15 =