İsmet Akça Part/Bölüm 2

İsmet Akça Part/Bölüm 2

Assoc. Prof. İsmet Akça Title: Understanding Civil-Military Relations in Turkey (Part 2) Başlık: Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkilerini Anlamak (Bölüm 2) Date/Tarih: 15 August/Ağustos 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akça, İsmet (2019)     “The...
İsmet Akça Part/Bölüm 1

İsmet Akça Part/Bölüm 1

Assoc. Prof. İsmet Akça Title: Understanding Civil-Military Relations in Turkey (Part 1) Başlık: Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkilerini Anlamak (Bölüm 1) Date/Tarih: 15 August/Ağustos 2020 Recommended Readings / Önerilen Okumalar Akça, İsmet (2019)     “The...
Elçin Aktoprak            Part/Bölüm 1

Elçin Aktoprak Part/Bölüm 1

Dr. Elçin Aktoprak  Title: Nationalism and Academic Freedoms (Part 1) Başlık: Milliyetçilik ve Akademik Özgürlükler (Bölüm 1) Date/Tarih: 2 May/Mayıs 2020  Recommended Readings / Önerilen Okumalar • Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük, İnsan Hakları...