Prof. Aykut Çoban

  • Title: Understanding Ecological Destruction in Turkey through Gold Bullion (Part 1)
  • Başlık: Türkiye’de Ekolojik Yıkımı Külçe Altınla Kavramak (Bölüm 1)
  • Date/Tarih: 7 Dec/Ara 2020

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

Contact Us

12 + 9 =