Dr. Pınar Selek 

  • Title: What Do We Learn from the Feminist Movement in Turkey? (One Part)
  • Başlık: Türkiye Feminist Hareketi Bize Ne Öğretiyor? (Tek Bölüm)
  • Date: 23 Apr/Nisan 2021

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

  • Aynur Demirdirek,  Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Hikayesi, Ankara, Ayizi Yayınları, 2016.
  • Deniz Kandiotti, Cariyeler, Bacilar, Yurttaşlar, İstanbul, Metis Yay, 2001.Fatmagul Berktay, Tarihin Cinsiyeti, İstanbul, Metis Yayınları, 2015
  • Gilles Dorronsoro, la Turquie conteste, Paris, CNRS, 2005
  • Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ? Paris, Seuil, 1995
  • Serpil Çakır , Osmanlı’da Kadın Hareketi Istanbul, Metis Yay, 1996
  • Sirin Tekeli, Les femmes : le genre mal-aimé de la république », in Samih Vaner (dir.), La Turquie, Paris, Fayard, 2005.

Contact Us

5 + 6 =